op de kaar
welke passiekleurvlak2


Met OP DE KAART ruimtelijke advisering en projecten kunt u mij inschakelen voor (tijdelijke) werkzaamheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu, natuur en landschap, recreatie, cultuur, stedenbouw, verkeer en dergelijke.

Deze vakgebieden sluiten aan bij mijn jarenlange werkervaring bij diverse overheden en adviesbureaus. Het kan dus gaan om beleidsvoorbereiding- en advisering, om ondersteuning bij projecten, inventarisaties en onderzoek of om uitvoerende werkzaamheden.

Op uw verzoek kan ik u door middel van een curriculum vitae nader informeren over
mijn werkervaring en mijn kwaliteiten. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de aard,
de inhoud en de duur van de werkzaamheden.

Ik ben u graag van dienst.

Ing. H. Veringa

 

“Werken op freelance basis betekent voor mijn klanten
maximale flexibiliteit in de organisatie. Ik ben voor kortere of
langere tijd inzetbaar. Voor mij betekent het ruimte om
OP DE KAART als bedrijf verder te ontwikkelen.”

contact